Privacy en disclaimer

Disclaimer

De op de site getoonde informatie is door de stichting Made in Austroa met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Stichting Made in Austroa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van stichting Made in Austroa. Stichting Made in Austroa behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Stichting Made in Austroa. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site(s).

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verstrekt ‍ Stichting Made in Austroa kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en faciliteiten van Stichting Made in Austroa, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een mail of (contact)formulier aan Stichting Made in Austroa heeft verstrekt. Of omdat u vrijwilliger bent bij Made in Austroa.


Stichting Made in Austroa kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres, om met u te communiceren en voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt;
Indien u van de diensten of faciliteiten van Stichting Made in Austroa gebruik maakt, ook uw financiële en gezinsgegevens, voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
Wanneer u een hulpaanvraag doet bij Stichting Made in Austroa, zullen we in ieder geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven; Wanneer u als vrijwilliger wilt meehelpen, verwerken wij uw contactgegevens voor het doelmatig functioneren van het onderdeel waarvoor u activiteiten uitvoert.
Als u een donatie wilt doen aan Stichting Made in Austroa verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en indien van toepassing, dat u wilt dat uw donatie anoniem blijft.

Waarom Stichting Made in Austroa uw gegevens nodig heeft.

Stichting Made in Austroa verwerkt uw persoonsgegevens om als goede-doelen- en vrijwilligersorganisatie te kunnen functioneren, bijvoorbeeld:
Gebruikers van de diensten en faciliteiten en vrijwilligers van Stichting Made in Austroa te registeren;
Met hen te communiceren, persoonlijk, post, telefonisch of via databerichten (SMS, WhatsApp);
Om persoonlijke hulp te kunnen verlenen;
Het plannen en organiseren van vrijwilligerstaken;
Hij bijhouden van een financiële administratie;
Het communiceren met vertrouwde partners indien dat noodzakelijk is voor de hulpverlening.

Hoe lang Stichting Made in Austroa gegevens bewaart.

Stichting Made in Austroa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden persoonsgegevens van aanvragers, cliënten, donateurs en vrijwilligers bewaard, zolang u aanvrager, cliënt, donateur en vrijwilliger bent van Stichting Made in Austroa. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien daar geen noodzaak voor is.

Delen met anderen.

Stichting Made in Austroa verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de (hulpverlenings)afspraak met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor sommige diensten kan Stichting Made in Austroa ook een externe partij inschakelen, indien aan die partij de opdracht wordt gegeven persoonsgegevens te verwerken waarvoor Stichting Made in Austroa zelf verantwoordelijk is. In al deze gevallen maakt Stichting Made in Austroa met deze derde afspraken over de veiligheid van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting Made in Austroa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Momenteel gebeurt dat niet. Stichting Made in Austroa kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

‍Google Analytics

Stichting Made in Austroa maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de sleuteltrefwoorden van Stichting Made in Austroa bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Klik hier voor het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Stichting Made in Austroa te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Made in Austroa heeft hier geen invloed op. Stichting Made in Austroa heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Made in Austroa verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan: secretariaat@madeinaustroa.nl. Stichting Made in Austroa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van de opgeslagen gegevens

Stichting Made in Austroa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Made in Austroa maakt (nog niet) gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De beveiligde toegang tot de aanvragers, cliënten, donateurs en vrijwilligers in onze administratie is beperkt tot de leden van het bestuur van Stichting Made in Austroa. Andere personen hebben geen toegang. De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de penningmeester en de leden van het bestuur van Stichting Made in Austroa. Andere personen hebben geen toegang. Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld voor de organisatie van een sinterklaasmiddag). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn. Vragen en klachten Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Made in Austroa verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Made in Austroa. Verzoeken, vragen of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan de secretaris van Stichting Made in Austroa. De contactgegevens vindt u achter deze link. Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht. Indien Stichting Made in Austroa het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de Vereniging richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het privacybeleid kunt u met ons contact opnemen. De website www.madeinaustroa.nl is een website van de Stichting Made in Austroa gemeente Beekdaelen. Voor meer informatie over de organisatie kijk dan hier.